Shipgaz

Är ohälsan på uppgång?

Ohälsa kan drabba både kroppen och själen. De ökade kraven i samhället tenderar att göra folk stressade. Vi vill gärna hinna med så mycket som möjligt. Kroppen klarar dock sällan hårda påfrestningar som pågår under en längre tid.  

En psykolog kan hjälpa dig med att få ihop livspusslet. För dig som letar efter Psykolog och psykoterapi i Stockholm brukar det vara enklare att få hjälp. Utbudet av professionella yrkesutövare tenderar nämligen att vara större i storstadsregionerna. Samtidigt bör det poängteras att alla vårdcentraler runt om i landet tillhandahåller någon form av samtalsterapi.

Varför ökar ohälsan? 

Man kan dela in ökningen i olika kategorier. Det går också att dela in ökningen efter kön och ålder.

  • Ökningen drabbar ungdomar på grund av flera faktorer. En faktor är inträdet av sociala medier i våra liv. Detta har lett till att vi jämför oss med varandra. Många människor vill visa upp det perfekta livet på deras sociala medier. Verkligheten brukar dock se annorlunda ut. Konsekvenserna av detta är att ungdomarna börjar att må dåligt.
  • Problematiken hos vuxna har liknande tendenser. Även vuxna drabbas av det hårda samtalsklimatet där vi ständigt jämför oss med varandra. Vuxna kämpar också med att få ekonomin att gå ihop.
  • Det är svårare att få jobb idag än vad det var för 30 år sedan. Arbetslöshet skapar inte bara psykisk ohälsa. Det kan också få oss att utveckla nya personlighetsdrag. För vissa människor innebär arbetslöshet ensamhet och isolering. Detta riskerar att skapa långtidsarbetslöshet, som är förenat med ännu mera psykisk ohälsa.
  • Det är inte bara den psykiska ohälsan som präglar vårt samhälle. Fysisk ohälsa till följd av stillasittande och dåliga kostvanor är också vanligt. Den här trenden bör kunna brytas genom insatser från folkhälsomyndigheten. Man måste påpeka riskerna med ett stillasittande liv och dåliga kostvanor.  
  • Dessa faktorer påverkar dessutom den psykiska ohälsan. Hjärnan är i behov av vitaminer och mineraler för att fungera bra. Flera studier har dessutom påvisat att regelbunden träning gör oss gladare och mindre stressade. Man kan därför säga att ohälsan påverkar samtliga faktorer som vi hittills har beskrivit i den här artikeln.

Behöver du hjälp av en professionell psykolog? Du kan få Svar på frågor från en legitimerad psykolog. Ibland är det viktigt att få en knuff i rätt riktning av någon som har erfarenhet av psykisk ohälsa.  

Vikten av att träna regelbundet

Digital skriver om risken för ökad ohälsa. Man lyfter flera faktorer som påverkar ohälsan. En faktor är den pandemi som har präglat hela 2020. Den här pandemin påverkar både vårt privat- och yrkesliv. Det finns flera saker som vi kan göra för att förhindra ohälsan.

En viktig faktor är regelbunden träning. Det kommer ständigt nya forskningsrapporter som påvisar fördelarna med regelbunden träning. Många forskare menar att man bör träna cirka 3 gånger i veckan. Under dessa träningspass bör man få upp pulsen under minst 30 minuter.

Du kan få upp pulsen på flera olika sätt. Du kan bland annat cykla eller springa. Det finns dessutom flera olika sporter som du kan prova. Sporter där man tränar i lag är extra bra för hjärnan. Vi kan i dessa fall både träna våra kroppar och ägna oss åt socialt umgänge.

Om du tränar 40 minuter 3 gånger i veckan kommer du bland annat bli gladare och mindre stressad. Detta kan påverka många delar av ditt liv. Du kan bland annat bli mer driven i vardagen, vilket gör det enklare att jobba och ta tag i saker.

40 minuter 3 gånger i veckan motsvarar endast 2 timmar i veckan. Det är extremt lite tid som du egentligen behöver lägga på träning. Trots detta kämpar många med att komma ut i löparspåret eller besöka gymmet. Det är förmodligen så att många människor egentligen behöver en knuff i rätt riktning.

Träningen är viktig under det långa vinterhalvåret. Vi får inte särskilt mycket gratisenergi under vinterhalvåret. Mörkret präglar dagarna och det är ofta kallt och ruggigt ute. Detta gör oss automatiskt mer trötta än under sommarhalvåret.

Du måste kämpa lite extra för att hålla ohälsan borta under denna period. Försök därför motivera dig lite extra, trots att du kanske redan känner dig trött och omotiverad.

Vikten av att må bra

Alla människor vill må så bra som möjligt. Frågan är dock om det är möjligt att må bra jämt? Svaret är förmodligen nej. Vi måste gå igenom dåliga tider med jämna mellanrum. Det är i princip omöjligt att leva ett liv utan motgångar.

Många motgångar gör oss illa till mods. Ibland ifrågasätter vi varför vi måste gå igenom vissa saker. När vi börjar må bättre känner vi oss dock starkare. Det är viktigt att få erfarenhet av jobbiga saker. Vi kan då senare kolla tillbaka på vårt liv och lära oss saker om dess olika skeden.

Vi bör därför fokusera på att må så bra som möjligt när vi drabbas av motgångar. Träning och ett rikt socialt liv är faktorer som gör oss mer lämpade att gå igenom motgångar. Vi har lyft flera tips på detta i den här artikeln.

Det kan också vara en god idé att prata med en psykolog med jämna mellanrum. Detta ger oss perspektiv på livet och de känslor som vi har. Vi får alltså lära oss att tyda vårt känslomässiga liv och vi får verktyg för att hantera olika situationer.

Som människor kan vi med andra ord rusta oss för både bra och dåliga tider. I slutet av dagen handlar det nog mest om att vara ödmjuk. Ödmjuk för att livet både kan vara bra och dåligt. 

Kommentera