Shipgaz

Fastighetsrätt kan förhindra kriminalitet

Låt juristerna ta hand om familjerätten. Så brukar det låta när man diskuterar känsliga familjeärenden. Det finns jurister som har specialiserat sig inom en rad olika områden. En del områden får mer uppmärksamhet än andra. Fastighetsrätten tenderar att falla i glömska, trots att den har en väldigt viktig roll i samhället.

Med detta juridiska område kan vi nämligen förhindra kriminalitet. Fastigheter och hyreskontrakt omsätter mycket pengar på en årlig basis. Denna bransch har därför fått oönskad uppmärksamhet från personer som är inblandad i organiserad brottslighet.

Branschen kanske inte är den största källan till inkomster för landets kriminella gäng. Samtidigt går det inte att förringa att dessa gäng behöver tvätta pengar. De ser också möjligheter i att tjäna pengar genom branscher där vissa transaktioner sker under bordet.

Det finns många exempel på hur dessa transaktioner genomförs. En nyligen publicerad bok behandlar delar av detta ämne. Författaren har nämligen besökt ett antal olika byggarbetsplatser runt om i Stockholm.

Han kunde konstatera att många byggföretag inte följer reglerna samt helt eller delvis organiseras med kriminella pengar. Hur kan detta vara möjligt i Sverige under myndigheternas övervakning?

En anledning är den omfattande storleken på byggbranschen och alla dess olika delsektorer. Det är med andra ord svårt att övervaka samtliga verksamhetsområden. Fastighetsrätten innefattar dock många olika delar och kan förhindra denna typ av brottslighet. Det krävs dock resurser för att lagföra samtliga personer som är involverade i denna typ av verksamhet.

Fastighetsrätten i praktiken

  • Sverige har länge haft ett problem med svarta hyreskontrakt. Fastighetsägare ser möjligheten till att tjäna snabba pengar. Privatpersoner med sparkapital ser i sin tur möjligheterna med att köpa ett kontrakt för att få en permanent bostad.
  • Kriminella finns ofta med i denna ekvation. Ibland agerar de mellanhand för att efterfrågan ska möta utbudet. Hela denna marknad är dock olaglig. Med hjälp av fastighetsrätten kan vi lagföra de inblandade.
  • I storstäderna är det populärt att omvandla hyresfastigheter till bostadsrätter. Fastighetsägare kan tjäna sig en hacka genom att sälja huset. De tidigare hyresgästerna kan också tjäna sig en hacka. När ombildningen sker kommer nämligen deras bostäder att vara värda miljoner.
  • Även här kan kriminella vara inblandade i affären. De kan bland annat tjäna pengar genom att sätta press på de inblandade parterna. Det finns som sagt stora pengar att tjäna på omvandlingen.
  • Fastighetsrätten reglerar dock hur detta får gå till. Om det inte sker enligt lagarna så riskerar samtliga parter att göra sig skyldiga till brott. Det krävs dock resurser för att upptäcka denna typ av fusk. 
  • Förändringar i ägandet av mark är ett annat komplext rättsområde som ibland utnyttjas av kriminella. Detta område inkluderar flera olika delar. Det kan exempelvis handla om bildandet av samfälligheter och överföringar av markrätter.
  • Avstyckningar av mark är också vanligt förekommande. Även en liten markyta kan vara väldigt värdefull om den finns i tätbebyggelse. I centrala Stockholm behöver man inte äga en särskilt stor markyta för att kunna tjäna mycket pengar.

Det är inte bara de tre största städerna i Sverige som har problem med kriminalitet relaterat till fastigheter. Det finns även pengar att tjäna i mindre städer. Lär dig mer om fastighetsrätt i Sundsvall tillsammans med dina jurister.

Hur juridiken förändrar samhället

Familjerätten ger stöd till adopterade. Läs mer i Aftonbladet. Detta är bara ett exempel på hur du kan få hjälp av juridiken. Denna artikel handlar dock om fastighetsrätt och dess påverkan på samhället.

Vi har listat några faktorer där fastighetsrätten spelar en viktig roll. Vi har dock inte pratat om samhällsnyttan av detta. Låt oss därför börja med förtroendet för myndigheterna och korruptionsnivån.

I vanliga fall är det kriminella och personer med tvivelaktig värdegrund som begår brott inom fastighetsbranschen. Det är dock myndigheternas roll att stoppa detta. Om de misslyckas gång på gång kanske civilsamhället börja tvivla på var deras lojalitet ligger. Kanske finns det någon politiker som drar nytta av dessa affärer?

Det behöver med andra ord inte handla om korruption i sig. Men när privatpersoner börjar misstro myndigheter och politiker finns det en risk för att man också förknippar detta med korruption.

Ett annat viktigt område är att hederliga personer ska ha någonstans att bo samt betala rimliga hyror. Kriminalitet på bostadsmarknaden tenderar att öka priserna samtidigt som personer med mycket pengar kan köpa sig förtur i bostadskön.

Detta är ett enormt problem som vittnar om att det inte är viktigt att göra rätt för sig. Vi måste till varje pris värna om ett samhälle där hederliga människor alltid prioriteras först. Annars riskerar vi att få ett samhälle där den gemensamma värdegrunden innefattar lagbrott och underlåtelse att betala skatt.

Fastighetsrätten är ett mycket viktigt verktyg för att bekämpa denna typ av kriminalitet. 

Samhällets ansvar

Samhället har de rätta verktygen för att bekämpa den brottslighet som vi har beskrivit i den här artikeln. Vi har exempelvis myndigheter som sköter övervakningen. De använder sig av juridiken för att få människor dömda i rättegångar.

Fastighetsbranschen är dock stor och det kan vara svårt att stoppa alla som försöker fuska. Det är viktigt att samhället bidrar med resurser till de som ska stoppa kriminaliteten. I grund och botten handlar det om att stoppa majoriteten av alla brott.

Detta kommer nämligen ha en avskräckande effekt. Ett annat problem kan vara att man hittar nya sätt att begå denna typ av brott. Många affärer sker idag på nätet. Brottsbekämpningen måste därför hela tiden utvecklas för att vara anpassad till nya metoder.

Sammanfattning

Hindra kriminalitet med hjälp av fastighetsrätt. Detta ämne har vi behandlat i den här artikeln. Människor behöver någonstans att bo. Av den anledningen kommer denna marknad alltid att vara attraktiv för kriminella organisationer.

Även fastighetsägare lockas av att begå brottsliga handlingar för att tjäna extra pengar. Samtidigt finns det gott om personer som är på jakt efter ett hyreskontrakt. Många människor är villiga att betala för detta, trots riskerna som det medför.

Problemet kan komma att förvärras i framtiden på grund av bostadsbristen. Förhoppningsvis kommer myndigheterna att bygga tillräckligt med bostäder för att efterfrågan av att köpa hyreskontrakt inte ska gå i taket. 

Du kan alltid kontakta en jurist om du själv har blivit negativt drabbad av oegentligheter i fastighetsbranschen.

Kommentera