Shipgaz

Hur företagskulturen kan påverka anställda

Du tillbringar bra mycket tid på jobbet. På flera arbetsplatser har man format starka vänskapsband och umgås även utanför arbetstid. Men på andra är det avundsjuka eller intriger som är kännetecknande. En del har att göra med ledningen, hur de hanterar olika situationer. De kan främja ett gott samarbete eller underminera den naturliga läggningen hos folk. Företagskulturen är verkligen något att ta på allvar.

Nu är det ju inte alltid så att ledning och anställda är dåliga personer. Det kan helt enkelt handla om att man inte skapar de bästa förhållandena för att arbeta. Bara en sådan sak som att utrustning eller system inte fungerar kan leda till frustration som sedan påverkar allting annat på jobbet. Därför gäller det att se över sina rutiner och lägga allting till rätta för medarbetarna.

De bästa systemen som underlättar processen

Varje dag är det mycket som sker i ett företag. Du måste inte ha så många anställda innan det börjar bli svårt att hålla reda på allt. Så vida du inte har ett bra system som de kan använda för att registrera sina förehavanden. Tidrapporter ska in, varje dag ska du veta vem som jobbar och hur länge. Till och med vem som är på plats vid en given tidpunkt. Sedan ska den informationen användas och ligga till grund för deras löner. Det finns alltid någon som är föräldraledig, har tagit en semesterdag eller jobbat övertid. Så ingenting är sig likt varje månad. Time Tjek har ett av Sveriges bästa personalsystem.

Men det finns ju mycket annat som ska med i rapporteringen. Reseersättning, det är vanligt att resa i jobbet. Kanske inte så stora sträckor, men det blir ytterligare en post att registrera. Projekten ska planeras, slutföras och sedan redovisas. Du måste veta hur mycket du ska fakturera kunderna. Ofta vill de ha en specifikation av de olika delarna på räkningen. Personalen ska lätt kunna föra in allt detta i systemet utan att ta onödigt mycket tid från sina dagliga uppgifter. Det är alltså grundläggande att investera i ett bra personalsystem, du klarar dig inte utan. https://www.timetjek.com/kontakta/.

Andra faktorer som påverkar de anställda

Att arbetsmiljön är viktig har bevisats om och om igen. Idag är det få företagare som ignorerar sina anställdas behov. Dels de fysiska, så att de mår bra. Fruktkorgen som byts ut varje vecka, gymkortet som ges som en bonus, subventionerad sjukgymnastik eller annat som har att göra med att må bra. Men det satsas också mycket på den mentala och känslomässiga sidan av en person. För det har visat sig att när du trivs på jobbet så jobbar du bättre. Blir mer produktiv och är mer benägen att stanna kvar på samma arbetsplats.

Därför så ligger idag fokus på grupparbete. Varje länk är viktig och ingen ska känna sig utanför. På sina håll får hela avdelningen eller företaget en extra bonus när ett köp går igenom. För man vet att det inte bara är försäljarna som är ansvariga för att det fungerar. Alla kuggar är viktiga. Eller så bjuds de anställda in på kickoff eller en helg med teambuilding. De lär sig samarbeta och får vila upp sig lite. Kanske äta något gott, se nya vyer eller bara ta det lugnt tillsammans.

Framför allt är det viktigt att uppmuntra medarbetarna att utnyttja sina talanger fullt ut. Det förekommer fortfarande vänskapspolitik på sina håll där du inte blir uppskattad för vad du kan utan för vem du känner. En del chefer är till och med rädda för de som har lite gnista eller verkar vara duktiga. På något sätt så känner de sig hotade. Tyvärr leder detta ibland till minskad lojalitet och brist på arbetsvilja. Företaget eller organisationen blir stillastående och ineffektiv. Aftonbladet rapporterar i en artikel om hur personalarbete på optimal nivå är viktigt inom alla yrken.

Hur du tar hand om din personal

Det finns mycket du kan göra för att personalen ska trivas. Till och med lokalerna de arbetar i är viktiga. Allt fler målar om kontoret, ställer ut gröna växter och satsar på bra möbler. Ergonomiska stolar eller annat som ger de anställda en chans att jobba på ett effektivt men ändå sunt sätt. Det har också blivit allt vanligare med moderna kontorslandskap. Du har inte en egen plats utan flyttar runt beroende på vilka arbetsuppgifter du har. Om du vill jobba intensivt utan att störas kan du boka in ett privat rum.

Att ge dina medarbetare bra utrustning är ett måste. De kan inte förväntas klara av sina arbetsuppgifter med datorer eller mjukvara som inte fungerar. En skrivare eller kopieringsmaskin som hakar upp sig varje dag. Eller vad som helst som gör att deras arbete stannar upp. Personen är anställd för att jobba med vissa uppgifter, inte extraknäcka som reparatör eller administratör.

Därför är också personalsystemet viktigt. Välj ett som passar din verksamhets behov och som är lätt att använda. Det finns flera olika varianter ute på marknaden. En del är riktade till vissa branscher medan andra är mer allmänna i sitt utformande. Vikten ska ligga på användarvänlighet för du vill inte att de ska behöva använda mer tid till att fylla i rapporter än att jobba. Det blir också lättare fel om det är komplicerat. Man skjuter upp uppgiften och glömmer lätt vad som ska föras in.

Vad är egentligen företagskultur?

Företagets kultur handlar om hur de anställda fungerar. Den kan vara mer eller mindre styrd av de som sitter i ledningen. Men vad företaget ofta önskar är att företagskulturen ska vara en återspegling av de värderingar eller målsättningar som verksamheten har. För denna kultur kan stärka ens bild utåt, varunamnet är involverat och påverkas av hur företagskulturen är. Det vill säga att detta är en viktig del som bör tas på allvar.

De som jobbar på ett företag kan göra mycket för att stärka den profil eller kultur som är verksam. Ibland används speciella kläder eller färger för att visa fram personalen. Som en grupp är de ambassadörer för företaget och en viktig kugge i både marknadsföringen och funktionen av verksamheten. IKEA används ofta som ett exempel på ett företag som aktivt jobbar med sin kultur.

Deras företagskultur ses som en förlängning av grundarens uppfattningar. Han brukade inte utnyttja sin position till att flyga första klass eller få särskild behandling. Istället gjorde han allt det som han förväntade sig av sina anställda, inklusive cheferna. Det finns internutbildningar för att lära sig det här sättet att tänka. Varje rekrytering behandlas lite speciellt, för du måste kunna bli en del av deras företagskultur.

Ett företag som går framåt

Nu är det ju inte alla som har samma kultur eller möjligheter som IKEA. Men de kan fungera som ett bra exempel på hur du måste anstränga dig för att få den arbetsplats som du önskar. Det kommer inte av sig självt. Investera i bra personalsystem och andra saker som gör att arbetsdagen fungerar som den ska.

Ge dina anställda de redskap de behöver för att kunna fullfölja sina uppgifter på bästa sätt. Väldigt ofta så reagerar folk väl när de känner sig uppskattade. Produktiviteten ökar och alla vinner på att ha en bra och positiv företagskultur. För helt klart så påverkas personalen av hur andan eller kulturen på arbetsplatsen är. Det är en viktig del som du helhjärtat bör satsa på.

 

Kommentera