Shipgaz

Lär dig hantera arbete på väg(?)

Det är alltid viktigt att jobba effektivt och säkert. Inom vissa branscher är det dessutom livsviktigt. Personer som arbetar på vägarna måste hela tiden vara medvetna om deras omgivning. Detta kan vara extra påfrestande om man saknar rätt utbildning.

Det är viktigt att gå kontinuerliga utbildningar för att bättra på kunskaperna. Finns det några speciella certifikat som man behöver? Uppdaterade utbildningar Basutbildarnas BAS P som ger dig de rätta certifikaten. Dessa utbildningar kommer bättra på ditt säkerhetstänk och hjälpa dig att arbeta mer effektivt.  

Säkerhetsfaktorer för vägarbete 

Det finns flera säkerhetsfaktorer som är värda att lyfta. Det sker över 100 olyckor årligen där vägarbetare är inblandade. När sker dessa olyckor?

  • Olyckorna kan ske närsomhelst på dygnet. Man har dock kunnat fastställa att den största olycksrisken är mellan 16:00 och 17:00. Detta kommer säkert inte som någon överraskning för någon som arbetar inom branschen.
  • Rusningstrafiken är nämligen karaktäriserad av stressiga människor som tar onödiga risker. Tyvärr tenderar deras risktagande att drabba andra människor. Hur kan man minska antalet olyckor per år?
  • I ett första skede är det viktigt att varna bilisterna om att ett vägarbete pågår. När bilisterna närmar sig arbetsplatsen ska de vara väl medvetna om att det finns människor på vägen. De ska i god tid kunna sakta in.
  • Det bör också finnas en person som guidar bilisterna genom arbetszonen. Personen som guidar bilisterna skapar en extra trygghetszon för de som arbetar. Detta ger bilisten mindre chans till att köra genom arbetsplatsen i hög hastighet.
  • Det är däremot inte alltid möjligt att utse en person som guidar bilisterna. Det kan handla om ett vägarbete som sker i vägens ytterkant, vilket inte kräver en omdirigering av trafiken.
  • I dessa fall får man förlita sig på att bilisterna tar sitt ansvar och saktar in. Vägarbetarna måste i dessa fall vara extra medvetna om riskerna. En del bilister kommer förmodligen inte sakta in, trots varningsskyltarna. 

Korrekt utförd träning är som sagt väldigt viktigt inom den här branschen. Vart hittar man specifika kurser som bättrar på säkerhetstänket? Här hittar du APV, allt du behöver veta för säkrare vägarbeten. 

Tilläggas bör att man alltid kan förbättra sitt säkerhetstänk. Det finns flera nyttiga kurser som kan öka risktänket. APV är dock en grundläggande kurs som nästintill är obligatorisk för den som vill utföra sitt arbete så säkert som möjligt. 

Olika arbetssätt

Vägarbeten tenderar att ske på olika delar av vägen. Detta ger varierande förutsättningar till säkerhetsåtgärder. Som vi redan har nämnt är det inte alltid möjligt att dirigera om bilisterna. I dessa fall får man fokusera på andra faktorer.

I dessa fall är det otroligt viktigt att bilisterna aldrig kan komma in i arbetszonen. Detta skulle kunna innebära en katastrof, speciellt under rusningstrafik. Vägarbetarna ska i dessa fall vara medvetna om att det inte finns några åtgärder som dirigerar om bilisterna. Säkerhetstänket hos de anställda är extraviktigt i dessa situationer.

Den bästa åtgärden är att dirigera om hela trafiken från arbetszonen. Det kan handla om att man stänger av en hel fil. I dessa fall måste man dock utse minst en ansvarig person som kan dirigera om trafiken, med tanke på att endast en vägriktning är öppen.

För längre arbeten kan man införa trafikljus. Det måste i vilket fall alltid finnas en skylt som begränsar hastigheten för bilisterna. Detta är enormt viktigt på grund av att hastigheten nästan alltid är en orsak till att olyckor sker.

Vem tar då besluten om vilka åtgärder som ska införas? Svaret på den frågan kan se olika ut beroende på vilket företag som ansvarar för arbetet. Ett företag med lång erfarenhet och med rätt kompetens kan nästan alltid välja den bästa åtgärden ur ett säkerhetsperspektiv.

Återigen kommer vi in på hur viktigt det är med korrekt utbildning. Praktisk utbildning inom BAS P/U ger bättre resultat. Just praktisk utbildning har visat sig vara extraviktigt inom den här branschen. Många kurser och certifikat tenderar nämligen att vara alldeles för teoretiska.

När vägarbetarna sedan kommer ut i arbetslivet känner de sig osäkra. Det är svårt att ta konkreta beslut för något som man endast läst om i en kursbok. 

Bilisternas ansvar

Bilisterna har givetvis ett ansvar att sakta in när de ser att ett arbete pågår. Faktum är att de har en skyldighet till att sakta in. Vägskyltarna som finns i anslutning till arbetet indikerar nämligen att man måste sakta in. Bilisterna ska ha fått kunskap om dessa skyltar när de tränades för att ta körkort.

Samtidigt verkar den här kunskapen vara bristfällig. Som bekant behöver man bara ta körkort en gång i livet. Kunskaperna från teoritestet tenderar att försvinna med tiden. Detta är ingen ursäkt för att inte visa hänsyn. Det är dock en förklaring till att det ser ut som det gör.

Rusningstrafik och stress förvärrar det här beteendet. Bilisterna tänker dock inte på att vägarbetarna måste offra sina liv varje dag på grund av bristen på hänsyn. Som medmänniska vill man sällan ha en annans människas liv på sitt samvete.

Både regeringen och de stora dagstidningarna brukar med jämna mellanrum sprida kunskap om dessa frågor. I slutet av dagen verkar det dock handla om vägarbetarnas eget säkerhetstänk. Utan detta säkerhetstänk skulle det sannolikt ske flera olyckor. 

Tryggare Arbete på väg med bra utbildningar. Som situationen ser ut idag är utbildningarna det enda verktyget för att förhindra olyckor. Detta skapar det viktiga säkerhetstänket som vi har upprepat flera gånger i den här artikeln.

Ur ett större perspektiv kan man dock konstatera att regeringen måste ta mer ansvar. De kan införa hårdare straff för bilister samt öka utbildningsbidragen till företagen som sysslar med vägarbete. Säkerhetsfrågan ska inte bestämmas av hur mycket pengar ett företag har i kassan.

Avslutande ord

Vi har i den här artikeln lyft de grundläggande säkerhetsfaktorerna som påverkar arbetet på de svenska vägarna. Det är en tuff bransch där varje enskild anställd tar stora risker på en daglig basis. Dessa personer får i mångt och mycket ansvara för deras egen säkerhet.

I framtiden vill vi se ett större ansvar från den svenska regeringen. De måste våga ta i med hårdhandskarna mot de personer som inte följer reglerna. 

 

Kommentera