Shipgaz

Med rätt utbildning kan du bli mer produktiv

Utbudet av olika utbildningar har nog aldrig varit större. Uppkomsten av yrkeshögskolorna under de senaste åren är en av anledningarna till detta. Vi svenskar har även goda möjligheter till att studera utomlands genom CSN. I många fall söker vi dock efter kortare utbildningar som sker på nätet.

Vet du inte vad du vill studera? Det är alltid en god idé att utbilda sig inom IT. Det är en sektor som ständigt växer. Många arbeten kräver även en viss IT-kompetens, även om det inte är tal om ett renodlat IT-yrke. Du kan exempelvis välja att lära dig mer om Microsoft Word eller Excel. Du hittar bra kurser hos Aktiv.se

Fördelar med att behärska Word

Många känner redan till hur man använder Word. Word är dock ett mycket kraftfullt verktyg. Du kan använda programmet till mycket mer än att bara skriva.

  • Word tillåter användaren att strukturera ett dokument, exempelvis en presentation. Du kan organisera ditt arbete med olika rubriknivåer. Du kan därefter organisera hela dokumentet med en snygg innehållsförteckning. I anslutning till detta kan du lägga till löpande källförteckning. Du kan med andra ord skapa en rapport som liknar en Wikipedia-artikel.
  • Word tillåter dig att designa ditt dokument på olika sätt. Du kan exempelvis lägga till bilder som kan ligga till höger eller till vänster om en text. Du kan också välja mellan en rad olika typsnitt och storlekar för att förstärka texten runt bilden.
  • Du kan använda rättstavningsverktyget, som både kan kontrollera ditt dokument och räkna antalet ord. Du kan också använda kommentatorsfunktionen. Den är mest lämplig om du skriver en rapport med ett antal kollegor. Ni kan då spåra och lägga till förbättringsförslag av texten.
  • Du kan vidare använda en rad olika verktyg som höjer användarupplevelsen. Du kan bädda in filmer, länkar eller olika tabeller. Du kan använda dig av diagram eller skärmbilder från din egen dator. 
  • Slutligen bör det nämnas att Word har en utbredd användning. Word har varit det ledande verktyget för textredigering under mer än ett decennium. En investering i att förbättra sina kunskaper är därmed en investering för framtiden. 

Fördelar med Excel

Excel kan uppfattas som svårt. Excels utseende kan vid en första anblick verka lite avskräckande. Verktyget finns dock till för att du inte ska behöva hålla koll på siffrorna. Deras grundläggande formler är även logiska. Dessa kan du lära dig rätt fort med lite träning.

  • I Excel kan du förvara alla de siffror du använder i ditt arbete. Många gånger marknadsförs Excel med anledning av att användaren kan hantera en stor mängd sifferdata. I realiteten kan det dock handla om att användaren vill förvara en begränsad mängd data. Du kan exempelvis hantera dina arbetsuppgifter i Excel, för att sedan lägga till en formel som tillåter dig att stryka av de uppgifter du har avslutat.
  • Du kan skapa jättesnygga diagram och tabeller med enkla medel. Du kan exempelvis vilja visa hur mycket kostnaderna i ditt företag ökat för revisorskostnader. Du kan då lägga in revisorskostnaderna per år och omvandla dessa till ett diagram. Ett diagram är alltid enklare för ögat att avläsa, och du kan imponera på dina kollegor med dina kunskaper.
  • Excel är ett nödvändigt ont i många arbeten. Många företag använder sig av Excel för att arbeta med gemensamma projekt. Som anställd vill man inte vara orolig för att röra runt i formlerna. Som vi redan har nämnt i den här artikeln – det räcker med en grundläggande introduktion i programmet för att du ska känna dig trygg och förhindra eventuella misstag.
  • Efter att ha lärt dig grundarna kan du bygga vidare på dina kunskaper. Det finns alltid nya formler att lära sig och det finns alltid nya egenskaper att upptäcka.

Microsoft Office är framtiden

 

TechWorld skriver om hur Microsoft satsar på kurser. Microsoft är ett företag som under en lång tid lagt grunden för hur vi arbetar. Med tiden tenderar dock våra arbetssätt att förändras. Vi kommer fortfarande använda Office, men kanske i en annan form.

Det senaste från Microsoft inkluderar användning av AI (Artificiell intelligens). De tillhandahåller kurser i hur man använder AI i dagsläget och hur vi förmodligen kommer använda det i framtiden. Det verkar som att AI kommer påverka hur vi producerar text och använder data.

En anledning till att gå utbildningar i AI är att dess marknad växer kraftigt. Som privatperson kan det vara en bra idé att hoppa på den här båten tidigt. Många branschexperter menar att AI kommer påverka hela vårt levnadssätt i framtiden.

Effektiva studietekniker

 

Rätt utrustning och utbildning gör dig produktiv. Detta gäller i de flesta faserna av livet. För inte allt för länge sedan var det folk som höjde på ögonbrynen när barn fick datorer i skolan. Man menade att detta tog bort fokus från vad som egentligen är viktigt i skolan. Anledningar som citerades var bland annat koncentration och uppmärksamhet.

Vi måste dock fokusera på de områden som vi svenskar är duktiga på. Under den senaste tiden har vi pratat om något som kallas för det svenska Tech-undret. Detta har bland annat inkluderat Spotify och Skype. Vi är vidare en nation som har satsat mycket på datorer och internetuppkoppling. Lägg därtill den starkt växande e-handeln.

Att kunna hantera en dator och navigera sig på internet är viktiga faktorer för ungdomar. De måste i regel vara bekväma med att använda en dator för att bli framgångsrika i yrkeslivet. Det bästa utbildningsväsendet kan göra är därför att utrusta ungdomarna med en dator och anpassad utbildning.

Just utbildningen är en annan faktor att lyfta. Många lärosystem är idag helt baserade på nätet. Detta underlättar bland annat för lärarna i lärandeprocessen. Det underlättar också deras administrativa arbete. I takt med att utvecklingen går framåt blir också distansstudier även mer vanligt.

Idag kan man som högskolestuderande ofta studera på distans. Det är en konkurrensfördel för hela landet på grund av att staten inte behöver finansiera högskolor i varje stad. Detta ger även en större frihet för de som undervisar på högskolorna. De kan exempelvis befinna sig i hemmet när de bedriver distansundervisning. Detta sparar viktig tid för exempelvis forskning. 

Kommentera