Shipgaz

Stora risker med slopad revisor

Bokföring och redovisning är en viktig del av ett företags verksamhet. Det är ingenting man kan komma ifrån men även något som faktiskt är bra för en själv. Med en väl utförd bokföring, där allt förs in på rätt plats, kan man ha ett fast grepp om vad som händer och sker med sina pengar. Vare sig företaget är stort eller litet så är det ingen som vill slösa med sina pengar eller andra resurser. Nyckeln är att ha kontroll över utgifter och inkomster, med andra ord bokföring.

92-5-revisorMen det finns många lagar som styr hur det hela ska gå till och vem som måste redovisa vad. För några år sedan så tog man bort revisionsplikten för mindre företag, det är idag frivilligt att göra en redovisning eller inte. Många tyckte detta var bra, en uppgift som kostar pengar mindre. Men med tiden har det visat sig att denna frihet inte bara varit av godo. Många ångrar sig idag att det inte valt att ha en revisor trots allt.

Nyttan av en bra revisor

Rent allmänt kan man säga att revisor- och bokföringsyrket är mycket intressant. Det finns så många vinklar och vrår som kan göra stor skillnad för ens kunder, och som man måste känna till. Men detta innebär också att man måste hålla sig vaken och ständigt se efter uppdateringar av alla dessa lagar. Faktum är att en bra revisor kan spara mycket pengar för sina kunder, helt enkelt genom att vara lite alert. Med andra ord är det viktigt att välja vem man anförtror med sin bokföring. Hitta mer information på Bokoredo.se.

Men naturligtvis så kostar det även något att lämna ifrån sig bokföring och redovisning till andra. Här kan man dock vara säker på att det lönar sig, speciellt om man väljer sin firma noga. Förutom att de kan komma med goda råd om var man kan spara pengar eller hur man undviker att lägga ut så mycket, så är det viktigt att hålla reda på när olika skatter och avgifter ska betalas in. Det kan bli ganska dyrt att skjuta upp och sedan missa dagen, vilket inte sker när experterna har hand om det hela. Så här kan man sänka sina bokföringskostnader.

Varför man bör vända sig till en revisor

Så kommer man då till frågan om revision, som ju nu för tiden är frivillig för en stor del av företagarna. Vad kan vara nyttan av att göra det ändå, till trots för att man inte är tvingad? De flesta brukar ju inte lägga ut pengar eller göra saker i onödan, det finns tillräckligt med lagstadgade uppgifter och utgifter.

Det har visat sig att folk litar mer på ett företag som gör revision, det är ett sätt att visa att man är ärlig och inte har något att dölja. Inte för att alla de som väljer att inte göra revision är skumraskföretagare, men det handlar mer om en omedveten tanke hos ett flertal. Till och med en del banker tänker likadant, och hit kommer man ju ofta för sin finansiering. I denna artikeln från Dagens Nyheter kan man läsa om hur slopad revisor kan innebära sänkt kreditbetyg. Det är inte alls roligt att få avslag bara för att man valt bort sin revision, men tyvärr är det så det fungerar ibland.

Därför har ett ökande antal mindre företag tagit steget att boka in revision- även om det inte är lagstadgat. Denna kan sedan ligga till grund för kreditvärderingar och visa att de är helt transparenta. Att detta blir en extra utgift får man bara acceptera och skriva av som investering i framtiden. Allt man gör på ett företag är ju en balans mellan vad det kostar och hur mycket man får ut av det. Annonsering och marknadsföring kostar, men leder till större försäljning. Hyra av en större lokal kan kännas av, men ger plats för fler kunder. Och så vidare, det finns många exempel på hur man måste lägga ut pengar för att sedan tjäna in dem, och det är ju inte heller alltid man ser en direkt koppling till de två.

Företagsekonomi på högsta nivå

Att investera i företagets bokföring och revision kan alltså ha positiva resultat. Både när man ser på situationen kortsiktigt- att ha allt i ordning är alltid ett plus. Men även i det långa loppet när ens kreditbetyg ligger högt och man har lättare för att få ett lån. Samtidigt så kan en bra redovisningsfirma trycka ut rapporter och uppställningar som gör det lätt att ha kontroll över sitt företag. Man kan snabbare se var det kan löna sig att sätta in lite extra resurser, eller när man måste dra åt svångremmen ett tag. De allra flesta har insett vikten av en bra revisor, och vänder sig därför till de rätta personerna eller firman. Ett väl skött företag har större chans att gå framåt.

 

Kommentera