Shipgaz

Undvik fukt genom noggrann planering

Det är vanligt att få problem med fukt i olika delar av bostaden. Det är därför viktigt att just din bostad har en ordentlig ventilation. Vissa delar av bostaden är mer utsatta än andra. Ditt badrum är i en ständig riskzon. Detta gäller inte minst för större hushåll där familjemedlemmarna duschar ofta.

I bästa fall bör du anlita någon för att undersöka hela din bostad. Det är givetvis inte gratis att ta hjälp av professionella yrkesutövare. Du bör dock tänka på att en bostad med fuktskador medför stora reparationskostnader. Att anlita professionell hjälp i förebyggande syfte är således en relativt billig investering. Läs mer på https://avfuktningsteknik.se/

Hur du skapar ett säkert boende

Majoriteten av alla hus har någon form av fuktproblem. Det kan exempelvis handla om en vind med en fuktnivå som ligger över medel. Innebär detta att alla husägare måste se över isoleringen och förbättra ventilationen? Nej, fuktnivåerna kommer i regel alltid att ligga på olika nivåer. Det blir dock ett problem om fuktnivån är tillräckligt hög för att exempelvis skapa mögeltillväxt.

  • I den här artikeln har vi redan nämnt badrumsmiljön. Du måste se till att ditt badrum har en sund fuktnivå. Ventilationen måste vara tillräckligt effektiv samt att isoleringen ska vara korrekt utförd. En bristfällig isolering kan leda till stora skador som kan kräva byte av kakel eller badrumsmatta.
  • Köket är också en riskzon som vi måste prioritera i det här avseendet. Vi spenderar mycket tid i köket och många hushåll lagar mycket mat. Du bör således ha en ordentlig ventilation i köket. Vissa hushåll, speciellt lägenheter, saknar fläkt. Om du inte har någon fläkt bör du ha fönstren öppna när du lagar mat.
  • Vinden, och i vissa fall källaren, är andra riskzoner som vi tenderar att underprioritera. Vinden är en klassisk riskzon för att både isolering och ventilation tenderar att vara bristfälliga. Detta gäller i synnerhet för dig som bor i ett gammalt hus. 
  • Fuktskador på vinden kan leda till att hela ditt boende drabbas. Det är inte alls ovanligt att mögeltoxiner sprider sig från vinden till övriga delar av huset. Mögelsvamparna kan exempelvis växa in i isoleringen för att sedan åstadkomma skador på ditt tak. Det är med andra ord viktigt att prioritera samtliga delar av ditt hus. 

Tveka inte på att ta in professionell hjälp till din bostad. Du kan skapa Ett sundare hus med https://avfuktningsteknik.se/tjanster/byte-av-syll/

Investera i förebyggande syfte

Många väljer att köpa en luftavfuktare för att förhindra framtida problem. Vad är en luftavfuktare? En luftavfuktare använder en fläkt för att säkerställa en sund fuktnivå. Dessa avfuktare används ofta i utrymmen som har problem med ventilation. Många väljer enheter med inbyggd avfuktare. Läs mer i den här artikeln i Expressen

Det finns olika typer av avfuktare med olika funktioner. Luftfuktighet, och åtgärderna för att säkerställa en sund luftfuktighet, kan nästintill betraktas vara en hel vetenskap. Om du är osäker på vilken avfuktare som passar ditt boende kan du ta hjälp av en duktig säljare i detaljhandeln. En säljare bör också kunna ge dig råd gällande hur du ska underhålla din avfuktare.

Att arbeta i förebyggande syfte är verkligen ett ledord inom det här området. Fuktproblem kan som sagt leda till permanenta skador på ditt boende. Detta kommer givetvis leda till större reparationskostnader. Ett ännu större problem är dock de hälsoskador som fuktproblemen kan medföra. Som vi tidigare har varit inne på är mögel en vanlig konsekvens av bristfällig fuktreglering.

Det finns exempel på när husägare har upptäckt att delar av familjen fått problem med astma och allergier. När familjen sedan har försökt att gå till botten med problemet har de upptäckt att deras bostad är angripet av mögel. Det är verkligen tal om ett skarpt läge när man inser att hemmet utgör en hälsofarlig miljö. Ibland kan detta leda till att man inte vill bo kvar i huset, trots att man har åtgärdat fuktproblemet och mögelsvamparna.

Utrymmen utanför bostaden

Många hus har andra utrymmen som inte ligger i direkt anslutning till bostaden. Exempel på dessa utrymmen är garage, förråd, stugor och växthus. Mögel i dessa utrymmen innebär kanske inte någon fara för din familjs hälsa. Det bör dock vara en prioritering att samtliga delar av en fastighet ska vara säkra att vistas i. 

  • Många människor drömmer om att ha ett eget växthus. Bygg växthuset väl redan från början för att undvika Syllbyte. Du bör också läsa på om hur växthuset skall optimeras för att förhindra fuktproblem. Detta blir extra viktigt med tanke på att du förmodligen ska odla mat i växthuset.
  • Förråd och dylikt används ofta för förvaring av utemöbler. Förråd har ofta problem med dålig ventilation. Isoleringen tenderar även den att vara bristfällig. Detta är en utmärkt miljö för en tillväxt av mögelsvampar. Mögelsvamparna kan sedan sätta sig på de saker du har i förrådet.
  • Varför är det vanligt med fuktproblem i förrådsutrymmen? Som vi redan har nämnt tenderar både isolering och ventilation att vara bristfällig. En annan faktor är de temperaturskillnader som tenderar att drabba förrådsutrymmena när årstiderna skiftar.
  • Mellan årstiderna tenderar luften att finnas kvar i förråden. När de sedan blir varmare sker en relativt snabb temperaturskillnad. Detta medför fuktproblem som kan hålla i sig under en lång period. Lägg därtill att en del fastighetsinnehavare endast öppnar sina förråd under sommarhalvåret.

Slutligen bör du vara medveten om att fuktproblem utanför din huvudbostad kan sänka värdet på din fastighet. Om du ska sälja din bostad kan en potentiell köpare upptäcka att ditt förråd eller ditt garage är en riktig mögelfara. Problemet blir givetvis ännu värre om utrymmet redan är angripet av mögel. 

Kommentera